Zespól plastyczny Bohema działa ponad 20 lat w ramach Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie.  Członkowie zespołu to grupa różnych osobowości i talentów, preferujących różnorodne techniki plastyczne. Są wśród nich byli nauczyciele rysunku z wykształceniem plastycznym, ale również amatorzy, posiadający talent i odczuwający potrzebę malowania. Zajęciu temu uczestnicy zespołu oddają się całe życie lub kilka lat (np. od momentu przejścia na emeryturę). W ich wieloletnim dorobku można znaleźć prace o różnej tematyce i technice malowanych (m.in. akwarela, olej, akryl) głównie na płótnie, grafik i rysunków (ołówek, węgiel, tusz, kredka) itp. Wielu z uczestników uzyskiwało nagrody i wyróżnienia na rożnego rodzaju pokazach, przeglądach i wystawach. Opiekunem artystycznym i instruktorem zespołu jest  Wanda Żychniewicz, wieloletnia nauczycielka plastyki, malarka, osoba o dużym dorobku artystycznym, która jest jednocześnie prezesem Stowarzyszenia Artystycznego Integracji Europejskiej (SAIE) w Szczecinie.

 

Na zajęciach członkowie Zespołu uczą się podstaw rysunku i malarstwa,  technik malowania oraz  zdobywają wiedzę z zakresu historii i sztuki. Doskonalenie warsztatu następuje także na corocznie organizowanych plenerach malarskich, głównie nad morzem: w Wisełce, Niechorzu czy Dziwnowie, ale też na międzynarodowych warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Artystów Integracji Europejskiej .

 

Twórczość Zespołu prezentowana jest w kraju na wystawach okazjonalnych i plenerowych,
a także za granicą, a co roku w maju na spotkaniach organizacji pozarządowych „Pod Platanami”. Wystawy organizowane były m.in.: w klubie „Pod Fontaną”, w klubie 12 Dywizji Zmechanizowanej, w Ratuszu Miejskim w Strasburgu nad Odrą, w Urzędzie Miasta Szczecina, w Filharmonii Szczecińskiej, w Zachodniopomorskim Centrum Onkologicznym (corocznie), a ostatnio w Centrum Seniora.

 

Członkowie Zespołu Bohema realizują również prace społeczne w ramach projektów SUTW. Zespół prowadził warsztaty plastyczne w świetlicach środowiskowych w Szczecinie, uczestniczył w pracach z wychowankami Domu Dziecka „Zielony Dwór” w Zdrojach, pracował z dziećmi
z oddziału onkologicznego w SPSK 1 PUM, wielokrotnie przekazywał swoje prace na aukcje organizowane na cele charytatywne (np. na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy).

 

Na najbliższej wystawie noszącej tytuł „Impresje. Malarstwo i grafika” członkowie BOHEMY zaprezentują swoje prace, które odzwierciedlać będą  różne kierunki, różne techniki malarskie
i graficzne oraz różnorodną tematykę zgodną z ich artystyczną subiektywną wizją postrzegania świata, niejednokrotnie wyrażającą emocje artysty w oderwaniu od rzeczywistości.