Każdy ma swój wewnętrzny krajobraz siebie ukształtowany przez 4 żywioły. Czasem jest to krajobraz po nawałnicy, czasem po przejściu lodowca, czasem jest wypaloną słońcem pustynią a czasem taki sielski, anielski, diabelski, nijaki.

Przez wieki żywioły były utożsamiane ze stanem równowagi w naturze i postrzeganiem świata przez pryzmat całości. Starożytne ludy wiedziały, że w każdym z żywiołów istnieją wzorce energii, które przenikają cały wszechświat, dlatego panorama natury została podzielona na 4 części odpowiadające 4 żywiołom.

Rumi, suficki poeta pisał, że cztery żywioły stanowią fundament życia i wywierają głęboki wpływ na ludzkiego ducha. Ojciec medycyny, Hipokrates, twierdził, że zdrowie pacjenta zależy od równowagi czterech żywiołów.

Każdy żywioł wnosi dar, zapewniający życiu równowagę. Poznaj je.